At købe hus er for de fleste en stor investering. Derfor skal man være godt dækket med en husforsikring, så man sikre at familiens base altid er godt dækket.

//wp98.wp.dev.n0ll.dk/wp-content/uploads/2017/10/hus.jpg

Følgende dækninger der kan vælges på husforsikringen:

Brand

Dækker brandskader, skader ved lynnedslag og kortslutningsskader.

Anden bygningsbeskadigelse

Dækker skader ved storm og skybrud samt skader efter hærværk og tyveri. Dit ansvar som hus- og grundejer dækkes bl.a. også hvis andre personer kommer til skade på din ejendom.

Svamp, insekt og råd

Dækker skader i træværket pga. træødelæggende insekter, svamp eller råd.

Udvidet rørskade

Dækker skader på husets skjulte rør. Det er f.eks. rør der er gemt i gulve, vægge eller op under loftet. Derudover dækkes også skader på ejendommens stikledninger, altså de rør og ledninger der løber under jorden på din grund.

Udvidet vandskade

Dækker skader der forsages af vand eller andet nedbør der trænger ind i bygningen samt skader pga. opstigende kloak- og grundvand. Normalt dækkes disse type skader kun ved skybrud, men med Udvidet vandskadedækning er du dækket uanset om skaden skyldes skybrud eller ej.

Skadedyr

Dækker skader forvoldt af dyr som mus, rotter eller andre gnavere. Skader fra en husmår eller fugle er også dækket.