Gebyroversigt

Afgifter - 2019

ForsikringstypeAfgiftstypeAfgiftens størrelse
Familie-, hus, bil- og motorcykelforsikringBidrag til Garantifonden40 kr. pr. år
BilMiljøbidrag84 kr. pr. år
Familie-, hus og fritidshusforsikringStormflods- og stormfaldsafgift60 kr. pr. år
Bil-, knallert- og motorcykelforsikringStatsafgift42,9 % af bilforsikringens ansvarspræmie.
Alle forsikringerSkadeforsikringsafgift1,1 % af præmien pr. år

Bidrag til Garantifonden
Bidraget til Garantifonden opkræves på følgende forsikringer: Familie-, hus-, bil- og motorcykelforsikring. Beløbet udgør 40 kr. pr. police.

Miljøbidrag
Miljøbidraget opkræves for alle bilforsikringer sammen med den lovpligtige ansvarsforsikring. Beløbet udgør 84 kr. om året pr. bilforsikring (pr. 1. juli 2017). Miljøbidraget er finansieringsgrundlaget for den såkaldte skrotpræmie, som bilejere modtager, når deres gamle bil skrottes eller ophugges.

Skifter du forsikringsselskab midt i en forsikringsperiode, skal du have tilbagebetalt miljøbidraget for den resterende forsikringsperiode på den eller de bilforsikringer, du flytter over i det nye forsikringsselskab. Herefter opkræves bidraget af dit nye forsikringsselskab/forsikringsagentur for den eller de bilforsikringer, du har flyttet. Bidraget opkræves af Certus og afregnes direkte til told- og skattemyndighederne.

Stormflod og -fald
Når du har tegnet en indbo-, hus- eller fritidshusforsikring hos Certus, opkræver vi en stormflods- og stormfaldsafgift hvert år. Afgiften er 60 kr. pr. forsikring, og pengene indbetales i en pulje i Danmarks Nationalbank. Pengene administreres af Stormrådet under Erhvervs- og Vækstministeriet. Pengene udbetales i de situationer, hvor der normalt ikke er erstatningsmulighed for ramte familier, men hvor Stormrådet afgør, at der er tale om stormflod eller stormfald.

Statsafgift
Der opkræves en statsafgift for forsikringer til motorkøretøjer, dvs. på din bil-, motorcykel-, EU knallert- og knallertforsikring. Afgiften afregnes direkte til statskassen via din forsikring hos Certus. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og bidrag. Du kan sammenligne afgiften med momsen, som findes på andre varer og serviceydelser.
Statsafgiften er 42,9 % af forsikringspræmien på din ansvarsforsikring på din bil eller motorcykel. For EU-knallert- og knallertforsikringer er der en fast statsafgift på 230 kr. om året.

Skadeforsikringsafgift
Skadeforsikringsafgift er en afgift, der skal betales til staten. Den opkræves for alle typer forsikringer, dog med undtagelse af motoransvarsforsikringer og bådforsikringer, og der afregnes direkte med staten.
Skadeforsikringsafgiften udgør 1,1 % af den årlige præmie.
Skadeforsikringsafgiften bliver opkrævet på dine valgte betalingsterminer, og første gang ved første betaling, efter forsikringen er trådt i kraft. Ydermere bliver skadeforsikringsafgiften opkrævet af evt. merpræmie ved ændringer i forsikringsdækning.

Gebyrer - 2019

GebyrtypeGebyrstørrelse
Betaling via girokort45 kr.
Administrationsgebyr35 kr. pr. police
Opkrævningsgebyr30 kr. pr. opkrævning
Månedlig betalingIntet tillæg
Kvartårlig betalingIntet tillæg
Halvårlig betalingIntet tillæg
Rykkergebyr100 kr.
Opsigelse af forsikringer med kort varsel 50 kr. pr. police
Opsigelse ved forkortet varsel inden for det 1. år500 kr. pr. police

Vi har indført gebyrer, fx. for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser som opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling.

Opsigelse af din forsikring med forkortet varsel

Du kan vælge at opsige din forsikring med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned - uanset hovedforfaldsdatoen på forsikringen. Ved opsigelse med 30 dages varsel opkræves et gebyr på 50 kr. pr. police .

Hvis forsikringen har været i kraft i mindre end 1 år, opkræves derudover et gebyr på 500 kr. pr. police.

Rykkergebyr

Såfremt præmien eller skadeopkrævningen ikke betales rettidigt, sender vi en påmindelse.

Ved enhver påmindelse opkræves et gebyr på 100 kr. til dækning af diverse administrationsomkostninger.