Hund

Som hundeejer har du pligt til at tegne en Hundeansvarsforsikring. Med denne forsikring får du dækket de skader, som din hund i kådhed og i et uopmærksomt øjeblik forvolder på andre personer eller deres ting.

Hvis du dyrker figurantarbejde med din hund ved træning, stævner eller prøver, dækkes vores Hundeansvarsforsikring også dette.

//www.certus-forsikring.dk/wp-content/uploads/2018/09/Hundeansvar.jpg
//www.certus-forsikring.dk/wp-content/uploads/2018/09/Fritidshus.jpg

Fritidshus

Dit fritidshus skal være en kilde til glæde og ikke til bekymring. Vores Fritidshusforsikring dækker skader på dit fritidshus, redskabsrum og øvrige udhuse, herunder brand-, storm- og vandskader. Vores Fritidshusforsikring inkluderer en indboforsikring, der dækker de ting, som du har fast i dit fritidshus. Du er også dækket for huslejetab i det tilfælde, hvor huset er ubeboeligt på grund af en skade og du vil få dækket udgifterne til at du kan afholde en tilsvarende ferie et andet sted.

Motorcykel

Det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring på sin motorcykel. Den dækker skader, som du forvolder på andre i trafikken, både på andre personer eller deres ting og på dine medpassagerer på motorcyklen.

Forsikringen kan udvides med en kaskoforsikring, der dækker skader på din motorcykel, der skyldes færdselsuheld, tyveri, brand og hærværk. Med en kaskoforsikring er du også dækket, hvis skaden sker i udlandet (SOS-dækning i udlandet). Med kaskoforsikringen følger også en retshjælpsforsikring.

//www.certus-forsikring.dk/wp-content/uploads/2018/09/MC.jpg
//www.certus-forsikring.dk/wp-content/uploads/2018/09/Knallert.jpg

Knallert

Når du har en knallert, skal du også have en lovpligtig ansvarsforsikring. Dette gælder uanset, om det er en knallert med eller uden nummerplade. En knallertforsikring dækker for de skader, som de kommer til at lave på andre personer eller andres ting. Skader på din egen knallert er ikke dækket af din ansvarsforsikring.

Du kan ikke tegne en kaskoforsikring til en knallert.

Campingvogn/trailer

Ansvarsforsikringen på din bil dækker de skader, som du evt. forvolder med din campingvogn eller trailer. Den dækker dog ikke skader på din egen campingvogn/trailer. Derfor er det en god ide at tegne en påhængsvognsforsikring (campingvogn/trailer), så evt. skader på din campingvogn eller fortelt ved påkørsel, brand og tyveri er dækket. Forsikringen indeholder også en indbodækning, som dækker indbo i vognen. Det drejer sig f.eks. om køkkengrej, service, bestik og campingmøbler.

//www.certus-forsikring.dk/wp-content/uploads/2018/09/Påhængsvogn.jpg