At købe og eje et hus er for de fleste en stor investering. Det medfører et stort ansvar og derfor er det vigtigt at være dækket godt ind, hvis skaden sker. Med en Husforsikring sikrer du, at familiens base er dækket ved f.eks. brand, tyveri, vandskader, storm, hærværk etc.

En Husforsikring dækker dit hus, carport, redskabsrum og øvrige udhuse og du har naturligvis mulighed for at tilpasse forsikringen ved at vælge én eller flere tilvalgsdækninger, så du er ekstra godt dækket mod f.eks. rørskader eller råd og svamp.

I vores Husforsikring får du følgende forsikringer inkluderet: bygningsbrand, bygningskasko inkl. ansvarsdækning, glas og kumme og retshjælpsdækning.

Forsikringsbehovet at forskelligt fra hus til hus og derfor vil vi meget gerne rådgive dig i, hvordan din husforsikring skal sammensættes, så den passer netop til din bolig og dit behov.

//www.certus-forsikring.dk/wp-content/uploads/2018/09/hus.jpg

Følgende dækninger der kan vælges på husforsikringen:

Brand

Dækker brandskader, skader ved lynnedslag og kortslutningsskader.

Anden bygningsbeskadigelse

Dækker skader ved storm og skybrud samt skader efter hærværk og tyveri. Dit ansvar som hus- og grundejer dækkes bl.a. også hvis andre personer kommer til skade på din ejendom.

Svamp, insekt og råd

Dækker skader i træværket pga. træødelæggende insekter, svamp eller råd.

Udvidet rørskade

Dækker skader på husets skjulte rør. Det er f.eks. rør der er gemt i gulve, vægge eller op under loftet. Derudover dækkes også skader på ejendommens stikledninger, altså de rør og ledninger der løber under jorden på din grund.

Udvidet vandskade

Dækker skader der forsages af vand eller andet nedbør der trænger ind i bygningen samt skader pga. opstigende kloak- og grundvand. Normalt dækkes disse type skader kun ved skybrud, men med Udvidet vandskadedækning er du dækket uanset om skaden skyldes skybrud eller ej.

Skadedyr

Dækker skader forvoldt af dyr som mus, rotter eller andre gnavere. Skader fra en husmår eller fugle er også dækket.