Når man har en bil, skal man i Danmark have en lovpligtig ansvarsforsikring. Denne dækker de skader, som du eller din bil måtte forvolde på andre mennesker, deres ting eller køretøjer i trafikken. Hvis du ønsker at dække skade på dig selv og din bil, skal du vælge en Bilforsikring med kaskodækning, som dækker endnu mere.

Hvis du vælger en Bilforsikring med kaskodækning, får du fuld dækning af skader på din bil, som skyldes færdselsuheld, tyveri, brand, glasskader og hærværk. Derudover omfatter vores kasko også en redningsforsikring (det røde SOS-kort), som dækker under kørsel i udlandet samt en retshjælpsforsikring. Retshjælpsforsikringen betaler sagsomkostninger ved retssager, du er part i som ejer af bilen, også hvis en anden har været fører af din bil.

//www.certus-forsikring.dk/wp-content/uploads/2018/09/Bil.jpg

Bilforsikringen kan udvides med følgende dækninger

Glas- og friskadedækning

Har man valgt en glas- og friskadedækning, undgår man selvrisiko ved følgende skader: Nedstyrtende genstande, brand, lynnedslag, tyveri, seriehærværk, røveri samt når den ansvarlige ikke er i stand til at betale for skaden. Glasskader, hvor glasset kan repareres, er der heller ingen selvrisiko. Ved skader på forruden, hvor glasset skal udskiftes, er der en reduceret selvrisiko.

Førerpladsdækning

Den rigtige, der dækker efter erstaningsloven. Vidste du, at en ansvarsforsikring ikke dækker skader på bilens fører ved solouheld? Det tager førerpladsdækningen hånd om. Så er du dækket for behandlingsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, varigt mén og erhvervsevnetab.

Vejhjælp

Vores vejhjælpsforsikring hjælper, hvis uheldet er ude - f.eks. ved nedbrud og uheld i hele Danmark.